Krótkie wprowadzenie organizacji partnera projektu

Misja, wizja, krótki opis historii organizacji, działania, sukcesy, wyzwania, plany na przyszłość 

Od pierwszego dnia naszej działalności kierujemy się dewizą naszego CEO. Dawid zawsze podkreśla, że „nie oferuję klientom tego, czego sam bym nie zaakceptował”. Dziś, jako zespół Projektanci Kariery działamy mając w pamięci te słowa. Zaufanie jakie wypracowaliśmy przez wiele lat jako Projektanci Kariery, wśród naszych klientów jest dla nas największą wartością i motorem napędowym dla pasji w działaniu, co pozwoliło nam na zdobycie pozycji wiodącego partnera branży szkoleniowo-konsultingowej na rynku opolskim. Pragniemy, aby zaangażowanie, uczciwość i profesjonalizm były znakiem rozpoznawczym naszej firmy, a najlepiej wykwalifikowany zespół codziennie dokładał starań i zapewniał wzrost wartości dodanej nie tylko w naszej działalności, ale przede wszystkim w Twojej organizacji. W oparciu o znajomość lokalnego rynku oraz unikalne, międzynarodowe doświadczenie oferujemy najwyższej jakości usługi, usprawniając procesy u naszych klientów.

Szacunek, uczciwość, profesjonalizm oraz pasja stanowią istotną część strategii zarządzania i oferty naszej firmy. Respektowanie godności i praw przysługujących każdej osobie we wszystkich relacjach międzyludzkich oraz przestrzeganie najwyższych norm moralnych, etycznych, wraz z uczciwością, prawością i szczerością to podstawa naszej działalności.

Z kolei profesjonalizm wynikający z wieloletniego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy, zarówno naszych pracowników, jak i ekspertów z którymi współpracujemy, pozwala na budowanie poziomu naszych usług, który w pełni zaspokoi Twoje najwyższe oczekiwania.

Nasza praca jest naszą pasją. Lubimy to co robimy, pracujemy z entuzjazmem, zaangażowaniem, a często nawet z poświęceniem. Motywują nas nowe możliwości i perspektywy, które często sięgają daleko poza horyzont. Nie zamykamy się w utartych rutynach, z drodze do naszego i Twojego sukcesu. 

Ponad dekada doświadczenia pozwoliła nam na stworzenie kompleksowej oferty w zakresie doradztwa zawodowego i szkoleń. Jesteśmy na rynku od 2002 roku. Rozpoczęliśmy swoją działalność jako firma wspomagająca procesy kadrowe. Współpracowaliśmy z firmami z Polski oraz Europy zachodniej  w zakresie: pośrednictwa pracy, udostępniania pracowników jako agencja pracy tymczasowej oraz rekrutacji na stanowiska specjalistyczne w ramach doradztwa personalnego.

Dzisiaj nieustannie się rozwijamy, poszerzając wachlarz usług HR i podnosząc ich jakość. Ostatnie lata to koncentracja na działalności szkoleniowej i konsultingowej. Dodatkowo jesteśmy autorami testów kompetencyjnych oraz innych narzędzi rekrutacyjnych. Stworzyliśmy portal z ofertami pracy i ofertami szkoleń. Zdobyte doświadczenie i wiedza poprowadziły nas w kierunku kreowania wizerunku w biznesie oraz skutecznej i profesjonalnej rekrutacji. Dziś te dziedziny stały się naszą specjalizacją i z chęcią podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem.

Regularnie współpracujemy z psychologami i  doradcami personalnym oraz z firmami szkoleniowymi i specjalistami zawodowymi z całej Polski. Jako firma posiadająca doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE zdecydowaliśmy się na dalszą kontynuację prac w tym kierunku, z powodzeniem realizując projekty na skalę lokalną i międzynarodową.

Zrealizowali z sukcesem następującej projekty unijne:

 1. „Projektanci Kariery”, gdzie zapewniliśmy wsparcie doradcze i szkoleniowe osobom wchodzącym na rynek pracy,
 2. „Najlepsi w HR”, gdzie podnosiliśmy kompetencje pracowników personalnych MŚP w woj. Opolskim,
 3. „Nowy wymiar zarządzania”– międzynarodowy projekt, w którym zapewniliśmy kompleksowe wsparcie menadżerom w MŚP w postaci szkoleń, coachingów oraz wyjazdowej wizyty studyjnej do Hiszpanii,
 4. „Koło ratunkowe- szybki powrót na rynek pracy” gdzie otoczyli kompleksowym wsparciem (szkolenia, coaching, wsparcie psychologiczne oraz zapewnienie staży zawodowych) osoby, które utraciły pracę z przyczyn pracodawcy

Jesteśmy partnerami HR międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstw. Na swoim koncie mamy wiele zrealizowanych projektów z obszaru zarządzania zasobami personalnymi. W swojej pracy  koncentrujemy  się na efektywności i skuteczności procesów, które wprowadzamy do firm, co wspólnie z wiedzą biznesową i pozytywnymi relacjami w środowisku HR  pozwoliło nam obrać bezpieczną drogę do sukcesu.

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania dopasujemy do specyfiki Twoich oczekiwań przyjmując przy tym rozsądną kalkulację kosztów, przy jednoczesnej wysokiej jakości świadczonych usług.

Główne przedstawicieli organizacji (zdjęcia)

1plDAWID SEIFERT
Dyrektor generalny, właściciel firmy, członek zarządu, przedsiębiorca

              

 

Specjalizuje się w branży zasobów ludzkich. Szczególnie interesuje go poszukiwanie, rekrutacja i selekcja na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania, promocji i tworzenia struktur agencji zatrudnienia na rynku pracy.

Jego cele to:

-poprawienie wydajności procesów, efektywności personelu, a zarazem osiągnięcie lepszych wyników biznesowych przez firmy które obsługuje,

-tworzenie i realizacja nowoczesnych, ciekawych i inspirujących szkoleń w kraju i za granicą dla kadry managerskiej,

-prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla.

Obszary w których się specjalizuje:

Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi, profesjonalne szkolenia specjalistyczne z kompetencji osobistych i  społecznych, zarządzanie procesami, marketing internetowy, tworzenie narzędzi HR oceny personelu, testów kompetencyjnych oraz osobowościowych,  tworzenie procedur oraz systemów rekrutacyjnych, tworzenie struktur organizacyjnych dla celów  rekrutacji międzynarodowej, delegowanie pracowników do pracy za granicą, szkolenia i doradztwo dla firm pokrywane z środków UE.

Po pracy wciąż aktywny, pływa i uprawia boks. To napędza go do dalszych działań. A odpoczywać lubi w towarzystwie żony w ciepłych krajach.

Cytat, który inspiruje go do dalszych działań.

„Wyciągaj wnioski z wczoraj, żyj dzisiaj, miej nadzieje na jutro. Ważne jest żeby nigdy nie przestawać pytać.” Albert Einstein

2plKAMILA FIGURA
Konsultant HR, coach, doradca zawodowy, psycholog

 

 

Pracuje jako konsultant, coach, doradca zawodowy i kierownik merytoryczny kompleksowych projektów rozwojowych. Ukończyła kurs z zakresu Zarządzanie kompetencjami , i tworzenia testów kompetencyjnych. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem w kierowaniu ludźmi oraz doświadczeniem konsultanta.

Przez 8 lat pracowała w firmie rekrutacyjnej.  Najpierw jako Konsultant ds. rekrutacji, potem jako Doradca Personalny. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami rekrutacyjnymi na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jest specjalistą jeśli chodzi i wdrażanie nowych metod oraz opracowanie macierzy selekcyjnych. Przeprowadza i przygotowuje ocenę kandydatów metodą  AC/DC.  Podczas procesów selekcyjnych posiłkuje się testami psychologicznymi.  Jest ekspertem rynku pracy. Bierze udział w wykładach/ prelekcjach na uczelniach wyższych. Tematem wykładów jest: Rozmowa rekrutacja z poziomu pracodawcy i kandydata – różnice, Jak zbadać swój potencjał? Prowadzi warsztaty ( otwarte)  dla studentów, uczniów z zakresu: Jak radzić sobie ze stresem podczas rozmowy rekrutacyjnej, Symulacje rozmów rekrutacyjnych, Potencjał osobowy – co to i po co ?

Jako doradca zawodowy prowadzi liczne badania predyspozycji zawodowych i motywacji kandydatów do pracy. Udziela pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, czy też dalszego kształcenia.  Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne jak i sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą – prowadzi warsztaty aktywizujące młodzież w kierunku badania własnego potencjału i wydobywania z niego co najlepsze. Łączy biznes z nauką.

Od 2010  koordynuje kompleksowe projekty rozwojowe, skierowane głównie do kadry menedżerskiej oraz działów HR (np. Najlepsi w HR – projekt skierowany do kadry średniej, Nowy wymiar zarządzania-projekt skierowany do kadry menadżerskiej). Tworzy plany szkoleń, dobiera kadrę trenerską, pisze koncepcje projektów rozwojowych.

Od 3 lat pracuje jako coach – prowadzi głównie exexutive coaching. Wspiera w realizacji celów, umiejętnie podąża za Klientem zgodnie z etyką Coacha. 

 • Osoba kontaktowa dla współpracy transgranicznej

DAWID SEIFERT, Dyrektor generalny, tel. +48 601 998 999 e-mail: dawid@projektancikariery.pl

Logo firmy  (format obrazu)

3pl

Dlaczego przyłączyliśmy się do projektu V4 zw.  z koncepcją zarządzania wiekiem (i swoich planach na przyszłość w tej dziedzinie) 

Zdecydowaliśmy się na udział w projekcie, ze względu na to, iż jest to:

 1. Po pierwsze obszar, który jest w strefie naszych zainteresowań i codziennych działań
 2. Po drugie jest to dziedzina, która wymaga szybkiej interwencji, ze względu na to, ze chwili obecnej jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i w związku z tym, należy szybko wprowadzić skuteczny projekt naprawczy, który przyczyni się do tego, iż na rynku nastąpi synergia międzypokoleniowa, czyli wspólne działanie dające większe, lepsze efekty na rynku pracy. 
 • Nasze działania dotyczące koncepcji zarządzania wiekiem, koncepcji CSR, nasz wkład w tym obszarze w regionie / kraju; sytuacja na rynku pracy w odniesieniu do starzenia się ludności i starzenie się siły roboczej jako znaczącego trendu demograficznego (np. szczególności pomiary / projekt / działalność jako wsparcie do konkretnej grupy koncentrują się na rynku pracy etc.)

Jako firma, która zajmuje się procesami HR podejmujemy niemal co dzień działania, które oscylują wokół koncepcji zarządzania wiekiem:

 1. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych,
 2. Bierzmy udział w audycjach radiowych, gdzie promujemy ideę zarządzania wiekiem
 3. Bierzemy udział w konferencjach zw. z tematem
 4. W ostatnim czasie wnieśliśmy wkład merytoryczny do  konferencji nt. zarzadzania wiekiem
 5. Na co dzień przekazujemy ideę naszym klientom, którzy borykają się z problemami kadrowymi ( za młody, lub zbyt wiekowy personel)

Piszemy i realizujemy projekty, w których pozostawiamy przestrzeń na dyskusje wokół zarządzania wiekiem


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.