Regionalne / krajowe dokumenty strategiczne dotyczące sytuacji na rynku obecna praca i dokumentów dotyczących polityki i środków Starzenia

Dokumenty krajowe dotyczące sytuacji na rynku pracy, polityki / reform emerytalnych:

 1. Sprawozdanie krajowe- Polska 2015:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_pl.pdf

 1. Dokument roboczy służb Komisji – Europa.eu: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_poland_pl.pdf
 2. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 (KPDZ/2015-2017) (Projekt):

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015-2017/

 1. System emerytalny: http://emerytura.gov.pl/system-emerytalny/
 2. Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015-2017/
 3. Proces starzenia  się,  w  kontekście  wyzwań  demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych: http://www.wrzos.org.pl/download/Ekspertyza_1_ASOS.pdf

Aktywne i istotne przepisy prawa

 1. Dyskryminacja ze względu na wiek: http://www.siecrownosci.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek/
 2. Dyskryminacja ze względu na wiek: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek

Dokumenty następujące europejskich strategii (Plany działania 2020, Zdrowie 2020 itp. ):

 1. ZDROWIE 2020 – ZDROWIE I ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEJ EUROPY: http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=1889
 • Możliwości działań projektowych – krajowych / międzynarodowych funduszy (np Są projekty dotyczące starzenia się społeczeństwa, a później projekty zarządzania wiekiem wspierane w swoich krajach – które fundusze, Projekty – krajowe inne możliwości / UE i – być w stanie rozpatrywać przyszłe możliwości wzajemna współpraca):
 1. Polityka aktywnego starzenia się: http://www.activeageingproject.eu/pl/content/polityka-aktywnego-starzenia-si%C4%99

30http://50plus.gov.pl/-/starzec-sie-aktywnie-czyli-jak-ksztaltowac-wlasny-rozwoj-w-starszym-wieku-59811

 

 1. ELBLĄSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014 – 2020+: http://www.elblag.eu/images/stories/3_mieszkancy/pliki/elblaski_program_na_rzecz_osob_starszych.pdf
 2. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej: http://kigs.org.pl/projekty/gospodarka-senioralna/

Dokumenty dostępne w języku angielskim (podaj stronie, link), lub dokumenty dostępne z adnotacją o tematyce dokumentów (głównie tych dotyczących zarządzania wiekiem i starzeniem się społeczeństwa):

 1. Population Projection 2014- 2050 http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf
 2. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl

Program w dziedzinie zdrowia publicznego: http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_pl.htm


logo

Contats

Phone: +420 732 159 321
E-mail: info@agemanagement.cz

Office (where you can find us):
Orlí 542/27, third floor, 602 00, Brno

The entrance to the building at Orlí 27 is situated in the arcade (between the French Second Hand and the optics). When you walk up the stairs, on the left side you can see our doorbell.